I

IBRON INMOBILIARIA

Name
IBRON INMOBILIARIA
Business name
IBRON INMOBILIARIA SRL
RNC
132882865
Constitution
April 11, 2022
Economic activity
Servicios inmobiliarios realiz

Tradename Certificate

Tradename Certificate
Serie: 2021 | Number: 47408 | Certificate: 648804
State
Registrada
Expedition date
Aug. 25, 2021
Expiration date
Aug. 25, 2031
Economic activity
46-SERVICIOS INMOBILIARIOS EN GENERAL..

Share